HOME
หน้าแรก
ROOM & RATE
ห้องพักและราคา
RESERVATION
จองห้องพัก
FACILITIES
สิ่งอำนวยความสะดวก
LOCATION
สถานที่ตั้ง
TOURS
ทัวร์
MEETING
ห้องประชุม
CONTACT
ติดต่อ
           
 
     
 
 

แพคเกจ 2 วัน 1 คืน - ดำน้ำหมู่เกาะทะเลชุมพร

นอกจากบริการห้องพักแล้วธนิสารีสอร์ทยังสามารถจัดบริการทัวร์ให้แก่ท่านได้อีกเช่นกัน โดยเรามีบริษัททัวร์ที่ได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีเพิ่มขึ้น

ลูกค้าที่สนใจทัวร์ ตั๋วเรือ ติดต่อได้ที่ booking@tanisaresort.com

 

รายการทัวร์
     

วันที่ 1

 

กรุงเทพ - ชุมพร

เดินทางถึงรีสอร์ท ด้วยรถยนต์ส่วนตัว หรือรถบริการสาธารณะ เข้าเช็คอินและพักผ่อนตามอัธยาศัย

ห้องพักแบบสแตนดาร์ด

     

วันที่ 2

 

เช็คเอ๊าท์ - ทัวร์หมู่เกาะทะเลชุมพร - ชุมพร - เดินทางกลับกรุงเทพ

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื่อที่ 1)

เช็คเอ๊าท์และฝากกระเป๋าสัมภาระได้ที่รีสอร์ท หรือท่านอาจจำสัมภาระติดตัวไปด้วย

บริการรถรับจากรีสอร์ทไปยังท่าเรือทิพย์มารีน่า

ทัวร์ดำน้ำดูประการังหมู่เกาะทะเลชุมพร พร้อมอาหารกลางวันแบบบุ๊ฟเฟต์บนเรือ (มื้อที่ 2)

บริการรถส่งยังรีสอร์ทเพื่อเก็บสัมภาระ หรือให้รถบริการนำท่านส่งไปยังสถานีรถไฟชุมพร หรือสถานีรถประจำทางโชคอนันต์ทัวร์

     

แพคเกจทัวร์ พักคู่
(ท่านละ)
พักเดี่ยว
(ท่านละ)
เด็ก
(เสริมเตียง)
เด็ก*
(ไม่เสริมเตียง)
ช่วงเทศกาล
ปีใหม่และสงกรานต์
แพคเกจ 2 วัน 1 คืน (หมูเกาะทะเลชุมพร)

1,900

2,150 1,250 1,000 เพิ่ม 150/ห้อง

 

รวม   ไม่รวม
ห้องพักแบบสแตนดาร์ด 1 คืน   รถเดินทางมายังธนิสารีสอร์ท
อาหารเช้า 1 มื้อ ที่ธนิสารีสอร์ท   อาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการ
อาหารกลางวันแบบบุ๊ฟเฟต์บนเรือสยามคาตามารัน 1 มื้อ   เครื่องดื่มอื่นๆ ที่จำหน่ายบนเรือ
ผลไม้และของว่างบนเรือ   ทิป
รถรับส่งระหว่างรีสอร์ท และท่าเรือ   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
ทัวร์ดำน้ำแบบ snokeling พร้อมอุปกรณ์   late check out
มัคคุเทศก์ชำนาญการ      
ประกันอุบัติภัย      

หมายเหตุ : สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมกับสภาพอากาศ หากเรือออกไม่ได้เหตุเพราะสภาพอากาศเลวร้าย หรือได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานรัฐเรื่องการออกเรือในช่วงดังกล่าว ยินดีคืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน

*เด็กต้องมีความสูงระหว่าง 80-130 ซม.

 

 
 

 
 

ธนิสารีสอร์ท ชุมพร

"ธนิสารีสอร์ท" ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่น ในมุมอันเงียบสงบของจังหวัดชุมพรซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองชุมพร หรือเพียงแค่ 1 นาทีจากถนนกรมหลวง (ชุมพรไนท์มาเก็ต) แหล่งของกินยามค่ำคืนสำหรับนักชิมผู้นิยมสรรหาของอร่อย ด้วย การออกแบบห้องพักแบบวิลลา แยกเป็นเอกเทศ เพื่อวันพักผ่อนของคุณที่จะไม่ถูกรบกวน พร้อมทั้งลานจอดรถส่วนตัวด้านหน้าทุกห้อง คุณจึงสามารถจอดรถแล้วเดินขึ้นไปบนห้องได้เลย

 

ที่อยู่

ธนิสารีสอร์ท
87 หมู่ 10 ถนนอุทุมพร
ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง
จังหวัดชุมพร
86000
โทร 077572044
มือถือ 0887580117
E : booking@tanisaresort.com